Nytt avtal träffat med Unionen

Vårdföretagarna har idag träffat ett nytt treårigt kollektivavtal med Unionen för tiden 1 juli 2013 – 30 juni 2016.

Under första och andra avtalsåret gäller det gamla löneavtalet med ett löneökningsutrymme på 2 % den 1 juli 2013 med en individgaranti på 240 kronor och ett löneökningsutrymme på 2,4 % den 1 juli 2014 med en individgaranti på 220 kronor. Ett nytt löneavtal träder ikraft tredje avtalsåret med ett löneökningsutrymmet är 2,4 % den 1 juli 2015 men utan individgarantier vilket Vårdföretagarna välkomnar. I de allmänna villkoren tillkommer ytterligare en månad med föräldraledighetstillägg efter fem års anställning. Vi återkommer med mer information och underskrivna förhandlingsprotokoll imorgon.