Nytt avtal tecknat med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer

Apoteksföretagen inom Almega har tecknat avtal med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer.

Vi är glada över att ha tecknat treåriga avtal som löper under perioden 1 maj 2013 - 30 april 2016. Avtalen reglerar både lön och allmänna anställningsvillkor. Löneavtalet är fortsatt sifferlöst och Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer har nu antagit avtalet om alternativ arbetstidsförläggning, med små justeringar. Detta gör det möjligt för företagen att tillämpa dessa regler på samtliga anställda i företagen. Parterna har tydliggjort regleringen om förläggning av semesterledighet där ambitionen är att kunna erbjuda medarbetare fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Avtalet om alternativ arbetstidsförläggning möjliggör detta för fler medarbetare. Lön under föräldraledighet har utökats till 180 dagar. En förutsättning för rätt till lön under föräldraledigheten är nu dock att medarbetaren haft en oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före ledigheten och att ersättningen utges inom 24 månader från barnets födelse. Se överenskommelsen nedan.

Förhandlingsprotokoll
Ändringar i avtal om allmänna anställningsvillkor (bilaga 1)
Avtal om lokal lönebildning (bilaga 2)