Nytt avtal tecknat för Hemserviceföretagen

Almega Hemserviceföretagen och Kommunal har träffat överenskommelse om ett nytt 37 månaders avtal om löner och allmänna villkor för Hemserviceföretag. Avtalet gäller from den 1 september 2013.

Avtalet innebär löneökningar på 1 700,00 kr över 37 månader. Den totala kostnaden för avtalsperioden uppgår till 6,8 %. Avräkning ner till denna nivå har bland annat gjorts genom en mindre höjning av lägstalöner, en möjlighet för arbetsgivaren att fördela en större del av individgarantin, ett förenklat förfarande vid avbrytandet av tidsbegränsade anställningar, införandet av barnpassningsbilaga samt helt frysta övriga tillägg.

Läs mer om avtalet här.
Protokoll Hemservice Kommunal (pdf)
Bilaga 1 Överenskommelse Löner (pdf)
Bilaga 2 Allmänna villkor (pdf)