Nytt avtal Säkerhetsföretagen

Almega Säkerhetsföretagen och Transport accepterade under söndagen medlarnas slutliga hemställan avseende nytt kollektivavtal för Säkerhetsföretagen.

Inledning
Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet accepterade den 22 april medlarnas slutliga hemställan om nytt kollektivavtal för säkerhetsföretag.

Detta innebär att Transport återkallar varslade stridsåtgärder med omedelbar verkan.


Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller 12 månader, fr.o.m. den 1 april 2012 t.o.m. den 31 mars 2013.


Avtalets innebörd
Avtalet innebär att utgående löner för heltidsanställda höjs med 720 kronor i månaden för lönegrupp B, C, D och E. Utgående lön för heltidsanställda med nyanställningslön eller grundlön höjs med 600 kronor i månaden.

Utbildningsbidraget efter fullgjord VU2 och avsättningen till lokala vidareutbildningsinsatser enligt bilaga 1 p 2 avskaffas.

Avtalet innebär att parterna fullföljer de förändringar i kollektivavtalet som föreslagits av den arbetsgrupp, som parterna tillsatte i samband med avtalsförhandlingarna 2011. Vi återkommer med närmare information om vad dessa förändringar innebär.