Nytt avtal mellan Almega, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen

Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega Tjänsteförbunden har tecknat avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter om fortsatt lokal lönebildning utan siffersatta individgarantier. Avtalet ligger på samma nivå som övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden.

Liksom förra avtalet innehåller det nya avtalet ingen siffersatt individgaranti eller centralt fastslagna löneökningar.

Avtalet bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar och medarbetarens individuella prestationer. Det finns således ingen fastslagen nivå för löneökningarna i det centrala avtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Med Unionen gäller dock att om det enskilda företaget och facket lokalt inte kan enas kring löneökningarna träder en så kallad stupstock in på 2,6 procents löneökning, dock utan siffersatt individgaranti.

Förutom överenskommelse om löneökningar innebär avtalet förbättrade möjligheter till provanställningar och av reglerna för överenskommen visstidsanställning som gör det lättare för företagen att tillgodose sina rekryteringsbehov.

Avtalet löper mellan den 1 april 2012 – 31 mars 2013.

Arbetsgivarnytt kommer att skickas ut i början på nästa vecka.

Protokoll Sveriges Ingenjörer
Protokoll Sveriges Arkitekter
Protokoll Unionen