Nytt avtal klart med Unionen

Avtalet gäller 12 månader mellan den 1 juli 2012 och den 30 juni 2013. Lönerevisionsdatum är den 1 juli 2012 då ett löneökningsutrymme på 2,6 % ska fördelas. Av ”potten” ska varje heltidsanställd garanteras 300 kr (individgaranti).

Avsättningen till kompetenskonton från förra avtalsrörelsen tas omhand av lokala parter som i första hand ska träffa överenskommelse om att pengarna ska avsättas till kompetensutveckling/utbildning. Träffas inte någon överenskommelse före den 30 september tillförs 0,2 % löneökningsutrymmet ovan. Lokal part är här klubb eller arbetsplatsombud, och om sådan saknas enskild anställd.  

I de allmänna villkor införs en möjlighet att med anställda i chefsställning eller vars arbetstid är svår att kontrollera avtala bort kompensation för övertid mot fem extra semesterdagar eller högre lön. Dessutom förlängs uppsägningstiden när den anställde säger upp sig själv från en till två månader efter två års anställningstid.  

Förhandlingsprotokoll med bilagor