Nytt avtal gällande bowlinganläggningar

Nytt kollektivavtal har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och Hotell- och restaurangfacket avseende bowlinganläggningar.

Avtalet, som gäller för perioden 1 juni 2012 – 31 maj 2013 innebär i korthet följande:

- Utgående löner för vuxna (heltid) höjs med 620:-/mån. Beloppet proportioneras för deltidsanställd.
Höjningen per timme motsvarar 3,58:-

- Utgående löner för ungdomar (heltid) höjs med. 310:-/mån. Beloppet proportioneras för deltidsanställd. Höjningen per timme motsvarar 1,79:-

- Höjningen av tarifflönerna för vuxna höjs med 90 % av 620:-/mån vilket motsvarar 558:-/mån

- Höjning av tarifflöner för ungdomar höjs med 310:-/mån

- Semesterlönegarantin höjs med 1,8 %

- Ob-ersättningarna höjs med 3,0 %

Protokoll samt lönebilaga kan läsas här