Nytt specialserviceavtal tecknat med Fastighets

Almega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas Förbund har kommit överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för specialserviceföretag. Nedan följer en kort genomgång av innehållet.

Avtalsperiod

1 april 2012 – 31 mars 2013

Löneökningar

Lönerna höjs med 670 kr den 1 april 2012. Hälften av beloppen ska utbetalas som generella lönehöjningar lika till alla och hälften fördelas efter lokala förhandlingar. Enas inte parterna om den lokala pottens fördelning ska hälften av den lokala potten utbetalas generellt och hälften fördelas av arbetsgivaren.

Lägstlöner

Lägsta utgående månadslön för den som fyllt 20 år är från den 1 april 2012 19.160 kr.

För ungdomar fyllda 19 år är lägsta utgående månadslön 16.000 kr.

För ungdomar fyllda 18 år behålls lägsta utgående lön oförändrad under avtalsperioden (14.800 kr).

Övriga tillägg

OB-tilägg, skiftformstillägg, beredskap, övertidstillägg behålls oförändrade under avtalsperioden.

Obs! Ett tryckfel finns i överenskommelsen angående tillägg, alla tillägg är oförändrade!

Nytt i allmänna anställningsvillkor - Mertid

Ersättning för mertid har införts i avtalet med följande lydelse:

Från och med den 1 april 2012
För deltidsanställda kan kompensationsledighet utges med 1 timme per arbetad mertidstimme eller ersätts enligt nedan:

månadslön + ett tillägg om 8,83 kronor / timme
    168

Vid uttag av kompensationsledighet utges även mertidstillägg.

Se avtalet i sin helhet under Dina kollektivavtal