Nytt avtal för revisions- och konsultföretagen för tiden 1 januari 2013 - 31 december 2015

Den 10 juni 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden
1 januari 2013 till och med 31 december 2015. Avtalet innehåller ingen rätt till delpension.

För sammanfattning se bifogat arbetsgivarnytt.

För överenskommelsen i sin helhet se bifogat protokoll.