Nytt avtal tecknat för Lagerpersonal och Chaufförer

Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Handelsanställdas förbund har tecknat nytt kollektivavtal för perioden 1 april 2013 –
31 mars 2016.

Utgående löner höjs för en heltidsanställd fr.o.m. 1 april 2013 och 2014 med 560 kronor/månad och fr.o.m. 1 april 2015 med 580 kronor/månad. 50% av beloppen är generell höjning och 50% är i form av pott. Även anställningstidstilläggen höjs med avtalsvärdet samt vissa mindre justeringar görs i allmänna villkor.

Vi har även enats om att tillsätta partsgemensamma arbetsgrupper för att utarbeta ett förslag till nytt riksavtal samt lönebildning inom avtalsområdet Lagerpersonal och Chaufförer.

Ett nytt avtalstryck kommer att tryckas snarast möjligt. De nya avtalen kommer att skickas ut till samtliga berörda företag så fort de är tryckta.

Under bifogad länk informeras om de förändringar som följer av det träffade treåriga avtalet med Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller under perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016.

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor!