Nytt avtal för bowlinganläggningar

Nytt kollektivavtal har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och Hotell- och restaurangfacket avseende bowlinganläggningar

Avtalet, som löper på 36 månader (1 juni 2013 – 31 maj 2016), har ett totalt avtalsvärde på 6,8 % och innebär i korthet följande:

Löneökningar och övriga tillägg

Utgående löner för heltidsanställda höjs
- den 1 juni 2013 med 560 kr/mån,
- den 1 juni 2014 med 560 kr/mån och
- den 1 juni 2015 med 580 kr/mån.

Beloppen proportioneras för deltidsanställda.

Tarifflönerna för vuxna höjs
- den 1 juni 2013 med 80 % av 560 kr/mån,
- den 1 juni 2014 med 80 % av 560 kr/mån och
- den 1 juni 2015 med 80 % av 580 kr/mån.

Tarifflöner för ungdomar höjs
- den 1 juni 2013 med 60 % av 560 kr/mån,
- den 1 juni 2014 med 60 % av 560 kr/mån och
- den 1 juni 2015 med 60 % av 580 kr/mån.

Semesterlönegarantin höjs med 20 % av avtalets värde.

OB-ersättning för ordinarie arbetstid förlagd till
- Måndag – fredag från 20.00 till 06.00
- Lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton från kl. 16.00 till kl. 06.00
- Sön- och helgdag från kl. 06.00 till kl. 06.00
utgår från och med den 1 april 2015 med 21 kr per arbetad timme.

För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 – 06.00 utgår OB-ersättning utöver den ovan nämnda från och med den 1 april 2015 per arbetad timme med 18,50 kr.

Övrigt
Parterna enades om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, upphör kollektivavtalets 9 § (Föräldralön) att gälla i sin helhet.

Parterna enades vidare om att tillsätta en arbetsgrupp för individuell lönebildning.

Varje part har rätt att senast den 30 november 2014 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av 31 maj 2015.

Protokoll samt lönebilaga finns att läsa här.