Nytt avtal Fönsterputsföretag 2013-2016

Nytt avtal har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och Fastighetsanställdas Förbund avseende Fönsterputsföretag och andra serviceföretag.

Avtalet är för perioden 1 oktober 2013 – 30 september 2016. Båda parter har möjlighet att säga upp det sista avtalsåret.

En ny paragraf har tillkommit i avtalet enligt följande:

§ 16 Skydds – och ordningsföreskrifter

Beslut om införande av kontroll- eller bevakningssystem är förhandlingsskyldig enligt reglerna i 11 § MBL. Uppgifter som behöver redovisas är:

  • Syftet med införandet
  • Vilka personer och/eller befattningar inom företaget som får tillgång till uppgifterna
  • Regler för hur uppgifter sparas

Parterna har enats om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning.

Överenskommelsen i sin helhet finns att läsa här.

Nya löner och andra ersättningar enligt bilaga finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta

Tommy Karlsson
Aimo Pekkala