Nytt avtal tecknat med Farmaciförbundet

Apoteksföretagen inom Almega har tecknat avtal med Farmaciförbundet. Vi är glada över att ha tecknat treåriga avtal som löper under perioden 1 maj 2013- 30 april 2016. Avtalen reglerar både lön och allmänna anställningsvillkor.

Löneavtalet är ett avtal om lokal lönebildning, där lön sätts i samtal mellan chef och medarbetare. Om de lokala parterna inte kan enas om annat, ökas lönerna för Farmaciförbundets medlemmar med 2,1 % den 1 maj 2013, 2,3 % den 1 maj 2014 samt 2,4 % den 1 maj 2015.
Avtalet om alternativ arbetstidsförläggning har prolongerats, med små justeringar. Detta gör det möjligt för företagen att tillämpa dessa regler på samtliga anställda i företagen. Parterna har tydliggjort regleringen om förläggning av semesterledighet där ambitionen är att kunna erbjuda medarbetare fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Avtalet om alternativ arbetstidsförläggning möjliggör detta för fler medarbetare. Lön under föräldraledighet har utökats till 180 dagar. En förutsättning för rätt till lön under föräldraledigheten är nu dock att medarbetaren haft en oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före ledigheten och att ersättningen utges inom 24 månader från barnets födelse.

Överenskommelsen i sin helhet finns här.