Nytt avtal klart för call/contactcenter

Almega Tjänsteföretagen och Unionen har den 23 oktober 2013 träffat ett treårigt avtal för call/contactcenter- och marknadsundersökningsföretag.

Avtalet avser perioden 1 november 2013 t.o.m. 31 oktober 2016 och har ett värde på 6,8 %.
År 2 och 3 ersätts den siffersatta individgarantin med en åtgärdsplan.

Hela överenskommelsen inklusive bilagor finns att läsa här.

Har du frågor som rör avtalet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Rolf Eriksson
Kerstin Kamp- Wigforss