Nytt avtal för banarbetare vid landets Travbanor

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal för landets travbanor avseende banarbetare för tiden
1 juni 2013 – 30 juni 2016.

Parterna har också träffat överenskommelse om löner för landets Travskolor, vilket framgår här nedan

Löneökningar
Avtalet löper på 37 månader och utgående löner höjs under perioden med 1 700: - för en heltidsanställd enligt följande:

1 juni 2013         560: -/mån
1 juni 2014         560: -/mån
1 juni 2015         580: -/mån

70 % av utgående lön skall utges generellt och 30 % kan användas till en pott för individuell fördelning i enlighet med reglerna i lönebilagans mom. 2.1.

Övriga tillägg
Övriga tillägg, såsom Ob-ersättning, semesterlönegaranti, höjs enligt följande:

1 juni 2013         2,2 %
1 juni 2014         2,2 %
1 juni 2015         2,4 %

Tarifflöner
Tarifflönerna i avtalet ökas med 70 % av värdet av utgående lön (se ovan) vilket innebär att tarifflönerna för avtalsperioden blir enligt tabell som du kan läsa här.

Överenskommelsen i sin helhet kan du läsa här.

TRAVSKOLAN

Parterna har träffat avtal om supplement för de som är anställda vid travskolorna, d.v.s. travskoleledare och hästskötare. Protokoll om detta bifogas här.

Löner för Travskolan

För anställda vid travskoleverksamheten skall vid varje tidpunkt löner och övriga ersättningar tillämpas som för hästskötare hos travtränare.

Instruktörstillägg per 60-minuters lektion utgår för anställda vid travskoleverksamheten i enlighet med avtalet för Ridhusverksamhet 

För anställd med lägre sysselsättningsgrad ska beloppet proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden.

Lönerna för Travskolan hittar du här.

 

För övrig information kontakta

Tommy Karlsson                                                                                 
Rolf Eriksson