Nytt avtal tecknat med Sveriges Farmacevtförbund och Sveriges Ingenjörer

Apoteksföretagen inom Almega och Sveriges Farmacevtförbund samt Sveriges Ingenjörer prolongerade den 4 juni 2012 avtalet om allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Apotek. Avtalet om allmänna anställningsvillkor omfattar perioden 1 maj 2012 - 30 april 2013.

Avtalet om löner löper oförändrat till den 30 april 2013.

Villkorsförändringar
I villkorsavtalet har följande ändringar gjorts.

Den anmärkning som finns i avtalet, 4.7.1 om pauser blir istället avtalstext och ett tillägg har gjorts gällande 5.2 i avtalet gällande vilken daglig arbetstid som gäller för rätt till mertidskompensation.

Semesterformeln gällande ledighet under del av kalendervecka har förtydligats för att göra den mer förståelig, se 8.2. Och en anmärkning gällande semesterns längd har lagts till under 8.8.

Det nya avtalet om flexibel arbetstidsförläggning som tecknades med Farmaciförbundet och Unionen gäller inte för medlemmar i Sveriges Farmacevtförbund och Sveriges Ingenjörer. Det är dock möjligt för parterna att komma överens om detta lokalt.

Avtalet om allmänna anställningsvillkor löper fr o m 1 maj 2012 t o m 30 april 2013.

Avtalen
Samtliga avtal kommer inom kort att finnas tillgängliga på medlemssidorna på almega.se.

Bilaga: Ändringar i avtal om allmänna anställningsvillkor för Apoteksföretagen inom Almega Tjänsteförbunden fr o m 2012-05-01