Uppföljning och utvärdering av

Kollektivavtal Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H

2013-04-16 signerade Vårdförbundet den ”Uppföljning och utvärdering” av kollektivavtalet som vi i praktiken kom överens om redan 10 januari i år.

Avtalet som löper tillsvidare med lokal lönebildning tillförs möjligheten att beordra tjänsteresa utanför ordinarie arbetstid under Restid och mot Restidsersättning.

Ersättning för Obekväm arbetstid, Jourtjänst och Beredskap  justeras retroaktivt från och med 2013-02-01 till de nivåer som gäller för kommunals Ambulanssjukvårdare sedan 2012-08-01.

Länk till förhandlingsprotokollet finner du här.