Nytt avgiftssystem för 2013

I våras fattade Almega Tjänsteförbundens årsmöte beslut om att 2013 införa ett nytt avgiftssystem för medlemskapet i Almega Serviceentreprenörerna, som ingår i Almega. Den 1 januari 2013 införs en ny avgiftsmodell för den del som avser arbetsgivarservice och gemensam näringspolitik inom Almega. I arbetsgivarservice ingår rådgivning och information i arbetsrätts- och avtalsfrågor, förhandlingshjälp, service i arbetsrättsliga processer, utbildning mm.

Grundavgiften är 3000 kronor per år. Därutöver betalas en rörlig avgift som baseras på lönesumman, enligt en trappstegsmodell.

Lönesumma                  

Avgift för arbetsgivarservice

0-24 Mkr 0,12 % 
25-49 Mkr 0,11 %
50-99 Mkr 0,10 %
100-499 Mkr 0,09 % 
500-999 Mkr 0,08 % 
1000-2000 Mkr 0,07 % 
2000+ Mkr 0,06 % 

Exempel

 

Företag med en lönesumma om 24 Mkr:
3000 kr i grundavgift  + 28 800 kr (0.12 procent av 24 Mkr)
Summa: 31 800 kr

Företag med en lönesumma om 70 Mkr:
3000 kr i grundavgift 
+ 30 000 kr (0,12 % av lönesumman understigande 25 Mkr)
+ 27 500 kr (0,11 % av lönesumman mellan 25 Mkr och upp till 49.99 Mkr)
+ 20 000 kr (0,10 % av lönesumman mellan 50 Mkr 70 Mkr)
Summa: 80 500 kr

Koncernrabatt

För koncerner med bolag anslutna till något av Almegas förbund och där den sammanlagda lönesumman överstiger 500 miljoner kronor beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen, vilket innebär att man snabbare hamnar i de delar av trappan som har en lägre avgift. Den totala avgiften för hela koncernen fördelas därefter ut på respektive företag i proportion till hur stor lönesumma det enskilda företaget har i förhållande till hela koncernen.

Oförändrad branschavgift samt, avgift till Svenskt Näringsliv

I medlemsskapet ingår även en obligatorisk branschavgift, samt avgift till Svenskt Näringsliv. Branschavgiften är liksom tidigare 0.025 procent av företagets årslönesumma samt en fast avgift på 1000 kronor per företag. Även avgiften till Svenskt Näringsliv är oförändrad. 

Inrapporterad lönesumma 

Medlemsavgiften liksom koncernrabatten baseras på de uppgifter ni som medlemsföretag rapporterar in till medlemsuppgift.se i januari varje år. För att avgiften ska bli korrekt är det viktigt att samtliga koncernbolag rapporterar in lönesummor i tid.