Löneavdrag för konflikten samt nya löner och tillägg på skärgårdsavtalet (Seko)

Löneavdrag under konflikten
För att underlätta er hantering på de företag som drabbades av den strejk/lockout som pågick från och med 2013-11-04 kl 12.00 till och med 2013-11-11 kl 15 har vi tagit fram instruktioner. Löneavdrag och avdrag från ”vederlagsaldon” skall göras enligt följande:

  • För schemalagd arbetstid görs avdrag per timme för den tid som strejken varade med månadslönen/152 och eventuella fasta tillägg/152.
  • För ledig dag/vederlagstid görs avdrag per dag med månadslönen/30 samt fasta tillägg/30. Detta gäller även konfliktens första och sista dagar, 4/11 och 11/11, oavsett att konflikten inte pågick under fulla dygn. Observera att lockouten på ledig dag innebär att både vederlag förbrukas och att ett löneavdrag skall genomföras.

Konfliktersättning
Handläggningen av konfliktersättningsärenden är uppdelad i två delar:

  • beslut om konfliktersättning
  • skadereglering

Almega Tjänsteföretagen kommer att begära att Svenskt Näringsliv fattar beslut om konfliktersättning till de drabbade företagen. När Svensk Näringsliv beslut fattats kommer underlag för den efterföljande skadereglerongen att skickas ut till medlemsföretagen.

Nya tarifflöner och tillägg
De nya tim- och månadslöner samt lönetillägg som gäller från och med den 11 november 2013 finns angivna i bilaga.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Patrik Eidfelt
08 - 762 69 37

Tomas Bengtson
08-762 70 46

Joakim Josefsson
08-762 69 54