Nöjesavtalet - avtalsförhandling

Datum för förhandling med HRF är utsatt till 12 december 2013.