Medlemsuppgiften 2014

Årets insamling startar den 17:e januari.

www.medlemsuppgift.se är till för att du som medlemsföretag snabbt, säkert och effektivt ska kunna rapportera in medlemsuppgiften till Svenskt Näringsliv och din medlemsorganisation.

Inloggning
Dina inloggningsuppgifter finns i det mail som skickats till dig/ditt företag i början av januari om vi har en kontaktperson registrerad från tidigare år. I annat fall kommer dessa uppgifter finnas att tillgå i det brev som skickats ut i mitten av januari 2014.

Registrera kontaktperson
När du loggat in kommer du att registrera namn och kontaktuppgifter på den person som ditt företag vill uppge som kontaktperson när det gäller frågor kring medlemsuppgiften.

Dessa uppgifter är obligatoriska och är till hjälp om det visar sig finnas fel i de inrapporterade medlemsuppgifterna.

Samtliga anvisningar för att registrera medlemsuppgiften på ett korrekt sätt finns att tillgå i formuläret.

Frågor
Eventuella frågor besvaras av Aon Hewitt på:
 

  • Email: support@medlemsuppgift.se
  • Telefon: 08-50 55 59 50


Välkommen att rapportera in er medlemsuppgift.