Gruppförsäkring som ger styrka

Vi vill att du som arbetsgivare ska få möjlighet att erbjuda en bra och förmånlig gruppförsäkring till dina anställda, utöver skyddet som de kollektivavtalade försäkringarna ger. Därför har Almega tecknat ett ramavtal med försäkringsbolaget If som du som medlem kan ta del av.

De försäkringar som ingår är:

  • livförsäkring med barnskydd
  • trygghetskapitalförsäkring
  • sjukförsäkring
  • olycksfallsförsäkring, heltid
  • kritisk sjukdomsförsäkring
  • barnförsäkring
  • sjuk- och olycksfallsförsäkring, heltid
  • sjukvårdsförsäkring

Rätt försäkrade och därmed trygga medarbetare är en tillgång och styrka för dig som arbetsgivare! 

 

HELT NYTT ERBUDANDE från 1 janauari 2014
Alla medlemsföretag i något av Almegas förbund kan ansluta sig och därmed erbjuda sina anställda att teckna och betala för de gruppförsäkringar man önskar.
Under de första sex månaderna från det att du som arbetsgivare har tecknat avtalet har dina anställda möjlighet att ansöka om gruppförsäkringar och få premiefritt under 3 månader!

Läs mer om gruppförsäkringen och villkoren på www.if.se/almega 

Eller kontakta Almegas ansvarige för pensioner och försäkringar:
Per-Olof Adérian
E-postadress: per-olof.aderian@almega.se
Tel.nr: 08-762 68 43