Varsel om utökad konflikt Tjänstemannavtalet fd HTF

Fackförbundet Unionen varslade idag, fredagen den 8 juni, Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen, om strejk på ytterligare företag förutom de tio företag på Tjänstemannaavtalet som idag kl 12.00 tagits ut i strejk.

Den upptrappade konflikten träder i kraft den 19 juni kl 15.00 för de företag som berörs.
De har underrättats särskilt. Om ditt företag inte fått något annat meddelande från oss är ditt företag inte berört av varslet.

Fakta om konflikten

Vi har fått höra att det finns många olika uppgifter om vad som gäller kring den av Unionen varslade konflikten på tjänstemannaavtalet. Därför har vi på Medieföretagen gjort följande faktagenomgång som företagen kan använda sig av och gärna sprida.

Vilka företag omfattas av konfliktvarslet?

- Klockan 12.00 på torsdag den 7 juni har Unionens medlemmar på följande företag tagits ut i strejk:

LRF Media, Stockholm och Malmö
LRF Media Annons, Stockholm och Malmö
Carat Sverige AB, Stockholm
AMS Media Sverige AB, Stockholm
Aller Media AB, Stockholm

- Klockan 15.00 på tisdag den 19 juni tas Unionens medlemmar på följande företag ut i strejk:

Aller Media, Tysta Gatan 12 i Stockholm och Landskronavägen 23 i Helsingborg.

Vilka tas ut i konflikt på dessa företag?

- Unionen förfogar bara över sina medlemmar och har rätt att ta ut dessa i konflikt.

Vad gäller den som är medlem i annat fackförbund?

- Den ska fortsätta med sitt arbete som tidigare.

Vad gäller för den som inte är medlem i någon fackförening?

- Den kan arbeta på som tidigare och får då precis som vanligt lön av arbetsgivaren. Personen kan också välja att ställa sig neutral och begära tjänstledigt. Personen ifråga kommer då att få löneavdrag under tjänstledigheten.

Vad får arbetsgivaren göra under konflikten?

Arbetsgivaren gör självklart allt den kan för att minimera skadorna av konflikten. Det är en del av spelets regler. Precis som Unionen gör allt vad de kan för att skada företaget.

Vad kan hända om arbetsgivaren bryter mot Unionens konfliktvarsel?

- Det finns ingen rättslig konsekvens. Men i förlängningen finns ett hot om upptrappning genom ytterligare varsel från Unionen.

Varför har situationen uppstått?

- Unionen har under pågående medling utan att förvarna medlarna valt att varsla om konflikt innan medlarna ens hunnit lägga något bud. Därför har vi inte kunnat svara nej på något medlarbud. Vi har dock under förhandlingarna lagt flera olika bud.

Vad handlar konflikten om?

- Unionen har krävt 2,6 procent plus 0,2 procent med 320 kronor i individgaranti, annars blir det inget avtal. De 0,2 procenten ingår inte i det ”märke” som satts på arbetsmarknaden. Det är även Medlingsinstitutets uppfattning. Medieföretagens inställning är att om Unionen ska ha 0,2 procent mer än den övriga arbetsmarknaden så får man i så fall ta bort individgarantin.

Varför tycker arbetsgivarna att det är så viktigt att ta bort individgarantin?

Om halva löneutrymmet läggs ut på alla oavsett vad medarbetaren presterat under det gångna året så innebär det en stor risk för att företag och klubb inte gör det viktiga arbetet med en individuell lönesättning.

Har Unionen individgaranti i alla sina andra avtal?

Nej, det är en missuppfattning. Unionen har med förbund inom Almega träffat avtal utan individgaranti för områden som: Svensk Teknik & Design, Apotek och IT & Telekom. Det handlar om cirka 140 000 tjänstemän.

Unionen har ju fått de 0,2 procent extra av flera andra förbund inom Svenskt Näringsliv?

- Det är korrekt att flera arbetsgivarförbund inom bland annat industrin gett 0,2 procent mer till Unionen än vad övriga arbetsmarknaden fått. Dessa industriförbund gjorde 2010 en förpliktelse om att avsätta 0,2 procent till kompetensutveckling och har nu gått med på att göra om detta till lön. Medieföretagen har en annan skrivning om kompetensutveckling som innebär att man ska följa utvecklingen. Andra förbund inom Svenskt Näringsliv kan inte träffa avtal för Medieföretagens räkning.

Vad händer med den retroaktiva löneökningen när nu konflikten brutit ut?

- Den retroaktiva löneökningen fryser nu inne. Det står klart och tydligt uttryckt i förhandlingsavtalet som är ett kollektivavtal mellan Medieföretagen och Unionen. Det är en viktig princip på arbetsmarknaden att det måste kosta att utlösa en konflikt. För Unionens medlemmar innebär det att varje medlem förlorar ungefär 1 000 kronor vardera. Detta gäller alla Unionens medlemmar på avtalsområdet oavsett om deras egen arbetsgivare är uttagen i konflikt eller inte.

Är Medieföretagen beredda att sätta sig vid förhandlingsbordet?

Absolut. Vi kan sitta ned inom en timme om det skulle behövas. Men då måste Unionen först lämna sin position att man ska ha 2,6 procent plus 0,2 procent plus 320 kronor i individgaranti utan motprestation.

Vi har hela tiden varit beredda att ge löneökningar på 2,6 procent och med en individgaranti, men då inte med de ytterligare 0,2 procenten.