Marknadslönerapport förskolor och skolor 2012

Nu finns marknadeslöneinformation för förskolor och skolor 2012 tillgänglig.

Marknadslönerapporten baseras på uppgifter från fristående förskolor och skolor inom Almega Tjänsteföretagen. För ytterligare information och rapporten i sin helhet, se "Lön" - "Lönestatistik".