Marknadslöneinformation (MLI) avseende Bemanningsföretagen

Marknadslöneinformationen (MLI) avseende Bemanningsföretagen för 2012 är nu klar. Det är viktigt att notera att det är en benchmark och inte Bemanningsföretagens egna uppgifter som redovisas.

Rapporten är framtagen som en benchmark för bemanningsföretag i syfte att ge ett underlag över aktuellt löneläge inom vanligt förekommande bemanningsyrken. Lönestatistiken baseras huvudsakligen på totalundersökning för medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv med fler än 10 årsanställda.

Statistiken finns i Arbetsgivarguiden under fliken Lön/Lönestatistik.