Inbjudan till löneseminiarum - Journalistavtalen

Välkommen till Medieföretagens seminarium om löneavtalen med Journalistförbundet. Parterna rekommenderar nu en löneprocess, som innebär att arbetsgivaren har ökat ansvar och möjligheter att använda lönen som ekonomiskt styrmedel. Mot bakgrund av detta inbjuder vi till ett arbetsgivarinternt seminarium.

Att sätta rätt lön på sina medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna som en arbetsgivare har. Det är dessutom en investering som ett företag gör för att öka lönsamheten. Lönen utgör ett styrmedel för arbetsgivaren att uppnå verksamhetens mål. För att skapa förståelse för lönebildningen utgör förankringsarbetet av företagets lönepolicy och lönesättningskriterier en förutsättning.

I årets avtalsrörelse fick arbetsgivarsidan ett genombrott genom en decentraliserad löneprocess. Lönen ska sättas av företaget och så nära medarbetaren som möjligt och inte av centrala parter. Den rekommenderade löneprocessen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå löneavtalets potential.

Under seminariet redovisas rekommendationen och löneprocessens olika steg. Seminariet ska också belysa sambanden mellan de olika aktörernas funktioner och roller. Syftet är att påbörja arbetet inför lönerevisionen 2014.

Till vem vänder sig seminarierna

Seminarierna vänder sig till personer i medlemsföretagens ledningsgrupper, personalansvariga men också till lönesättande chefer.

TID OCH PLATS

Göteborg den 18 november 2013 kl. 10:00 – 12:00 Sten Lycke
Adress: Almega, Södra Hamngatan 53

Stockholm den 18 november 2013 kl. 10.00 -12.00 Hans O Andersson och Louise Bjarnestam
Adress: Almega, Sturegatan 11

Malmö den 19 november 2013 kl. 10-12 Hans O Andersson.
Adress: Almega, Jörgen Kocksgatan 1B

Växjö den 19 november 2013 kl. 10-12 Sten Lycke
Adress: Smålandsposten, Linnégatan 2

Sundsvall den 22 november 2013 kl. 10-12, Hans O Andersson
Adress: Sundsvalls Tidning, Badhusparken 1

Örebro den 22 november 2013, kl. 10-12, Louise Bjarnestam
Adress: Almega, Köpmangatan 23-25

Norrköping den 5 december 2013 kl. 10-12, Louise Bjarnestam
Adress: Nya Tiders Media, Stohagsgatan 2

VÄLKOMMEN!