Lönerevision den 1 mars 2013 för Visions medlemmar

Lönerevisionen för Visions medlemmar sker vid en annan tidpunkt än för andra medlemmar inom friskoleområdet. För Visions medlemmar är utgångspunkten att revisionen sker per den 1 mars 2013.

Detta löneavtal skiljer sig från andra löneavtal inom området. Lönerevisionen sker mellan arbetsgivaren och medarbetaren och ska ske per den 1 mars om man inte enas om annan tidpunkt. Med hänsyn till att avtalet bygger på en årlig löneprocess så bör det finns tydliga skäl till att man frångår denna tidpunkt.

Som centrala parter har vi inte fastställt någon nivå på löneökningen. Denna bestäms mellan chef och medarbetare. Det finns inget i avtalet som anger att alla medarbetare är garanterade en viss löneökning. Däremot är utgångspunkten att det ska vara en löneökning i normalfallet.

Den nya lönen ska fastställas enligt de kriterier som och enligt den process som anges i löneavtalet. Vi hänvisar till detta.

Avtalet med Vision är inte helt klart men utgångspunkten är att Ni bör genomföra löneprocessen i enlighet med det tidigare löneavtalet.

Förhandlingar om allmänna anställningsvillkor för Visions medlemmar kommer att ske samtidigt med att vi förhandlar villkoren med lärarfacken och Kommunal. Dessa villkor löper ut den 31 augusti 2013. Detta löneavtal skiljer sig från andra löneavtal inom området. Lönerevisionen sker mellan arbetsgivaren och medarbetaren och ska ske per den 1 mars om man inte enas om annan tidpunkt. Med hänsyn till att avtalet bygger på en årlig löneprocess så bör det finns tydliga skäl till att man frångår denna tidpunkt.

Som centrala parter har vi inte fastställt någon nivå på löneökningen. Denna bestäms mellan chef och medarbetare. Det finns inget i avtalet som anger att alla medarbetare är garanterade en viss löneökning. Däremot är utgångspunkten att det ska vara en löneökning i normalfallet.

Den nya lönen ska fastställas enligt de kriterier som och enligt den process som anges i löneavtalet. Vi hänvisar till detta.

Avtalet med Vision är inte helt klart men utgångspunkten är att Ni bör genomföra löneprocessen i enlighet med det tidigare löneavtalet.

Förhandlingar om allmänna anställningsvillkor för Visions medlemmar kommer att ske samtidigt med att vi förhandlar villkoren med lärarfacken och Kommunal. Dessa villkor löper ut den 31 augusti 2013.

Frågor om lönerevisonen kan ställas till Linn Bentley och Gunnar Järsjö.