Löner klara för 2012/2013

Löneavtalet för anställda hos Ridhus är nu klara. Utgående löner höjs från den 1 maj 2012 med 615:-/mån för heltidsanställda. För deltidsanställda proportioneras höjningen i förhållande till arbetstidsmåttet på deltid.

Avtalet löper till den 31 maj 2013.

Lönebilaga för ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal

För tiden 1 maj 2012 – 31 maj 2013 höjs lönen med 615 kr/mån för den som är heltidsanställd den 1 maj 2012

För anställd med lägre sysselsättningsgrad ska beloppet proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden.

    2012-05-01
2013-05-31
a) Hästskötare som fyllt 16 år 14 776
b) Hästskötare som fyllt 17 år 15 931
c) Hästskötare som fyllt 18 år 19 046
d) Hästskötare med 3 års yrkesvana 21 011
e) Hästskötare med 5 års yrkesvana 21 486
f) Övrig personal 19 916

Yrkesvana kan intjänas först efter fyllda 18 år.

Tillägg för arbete på obekväm arbetstid 36
Tillägg för arbetsledande funktion 876

Kompetenstillägg

Diplomerad hästskötare 103
Diplomerad biträdande ridinstruktör (SLR 1) 205
Diplomerad ridinstruktör (SLR 2) 339
Diplomerad ridlärare (SLR 3) 565

Instruktörstillägg per 60-minuters ridlektion

Ridlärare/ridinstruktör (ej genomgått yrkesprov) 11
Ridlärare (SLR 1) 13
Ridlärare (SLR 2) 13
Ridlärare (SLR 3) 15
Semestergarantibelopp 1 135