Löner klara för 2012/2013

Löneavtalet för anställda som banarbetare vid travbanor och galoppbanor är nu klara. Utgående löner höjs från den 1 maj 2012 med 660:-/mån för heltidsanställda. För deltidsanställda proportioneras höjningen i förhållande till arbetstidsmåttet på deltid.

Avtalet löper till den 31 maj 2013.

Lönebilaga för banarbetare vid travbanor och galoppbanor
 

Utgående löner ökas fr.o.m. den 1 maj 2012 med 660 kr/mån.

För tiden 1 maj 2012 – 31 maj 2013 gäller nedanstående tarifflöner per månad.

    2012-05-01
2013-05-31
a) Arbetare som fyllt 16 år 13 369
b) Arbetare som fyllt 17 år 14 629
c) Arbetare som fyllt 18 år 15 331
d) Arbetare som fyllt 19 år 17 006
e) Banarbetare som fyllt 20 år 18 376
f) Banarbetare med 3 års yrkesvana 18 726
g) Banarbetare med 5 års yrkesvana 19 026
h) Övrig personal 18 394


Från och med 1 maj 2012 ska utöver ovanstående löneutrymme bildas en pott om 231 kr per heltidsanställd banarbetare som fyllt 18 år.

Potten är till för individuell fördelning och utlägges enligt vad som anges under punkt 2.1. Om överenskommelse inte uppnås gäller arbetsgivarens mening under förutsättning att det totala löneutrymmet är utlagt.

Tillägg för arbete på obekväm arbetstid 48
Semestergarantibelopp  1 135