Löner klara för 2012/2013

Löneavtalet för anställda hos travtränare är nu klara. Utgående löner höjs från den 1 maj 2012 med 590:-/mån för heltidsanställda.För deltidsanställda proportioneras höjningen i förhållande till arbetstidsmåttet på deltid.

Avtalet löper till den 31 maj 2013.

Lönebilaga hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare

För tiden 1 maj 2012 – 31 maj 2013 höjs lönen med 590 kr/mån för den som är heltidsanställd den 1 maj 2012

För anställd med lägre sysselsättningsgrad ska beloppet proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden.

    2012-05-01
2012-05-31
a) Hästskötare som fyllt 16 år 14 751
b) Hästskötare som fyllt 17 år 15 906
c) Hästskötare som fyllt 18 år 19 021
d) Hästskötare med 3 års yrkesvana 20 986
e) Hästskötare med 5 års yrkesvana 21 461
f) Övrig personal 19 891

Yrkesvana kan intjänas först efter fyllda 18 år

Tillägg för arbete påobekväm arbetstid 33
Tillägg för startande häst 264
Tillägg för arbetsledande person 876
Semesterlönetillägg 1 135