Yrkanden mottagits från Handels

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har den 4 maj 2012 mött Handels och mottagit yrkandena på avtalsområdet Lagerpersonal och Chaufförer.

Handels yrkar i princip samma överenskommelse som på Svensk Handels Partihandelsavtal med lönehöjningar om 665 kr och individgaranti om 55%. Dessutom kräver Handels nya skrivningar (likalydande i överenskommelsen med Svensk Handel) som innebär ytterligare åtaganden som begränsar möjligheten till att anlita bemanningsföretag.

För Tjänsteföretagen och Medieföretagen är det viktigt att ”märket” om 2,6 % upprätthålls. Det är dessutom helt otänktbart för arbetsgivarsidan att acceptera Svensk Handels uppgörelse med Handelsanställdas förbund angående bemanningsfrågan. Läget är problematiskt och parterna träffas på nytt den 8 maj 2012.