Konfliktvarsel från Transport

Transport strandade igår förhandlingarna med Almega Säkerhetsföretagen om ett nytt kollektivavtal, och i dag på eftermiddagen överlämnades ett konfliktvarsel.

Varslet träder ikraft den 24 april  kl 00.00 och omfattar i första steget blockad mot allt övertidsarbete, mertid, nyanställning, inhyrning av personal och behovsarbete. I flera efterföljande steg den 25, 26 och 27 april följer arbetsnedläggelse på Loomis och Nokas i Stockholm, Göteborg och Malmö och därefter på Securitas och G4S på Arlanda, Bromma, Landvetter och Sturup. Se varslet för de närmare detaljerna.

Anledningen till varslet är att vi inte kunnat komma överens om nya löner och anställningsvillkor. Transports krav ligger på 960 kr per månad på ett ettårsavtal, vilket är klart högre än de uppgörelser som andra parter på arbetsmarknaden enats om.

Medlingsinstitutet
Det som händer närmast är att Medlingsinstitutet under fredagen utser medlare som får i uppgift att ta över förhandlingarna i syfte att hitta kompromissförslag som båda parter kan acceptera.

Dispens
Dispens från stridsåtgärderna kan endast beviljas av Transportarbetareförbundet.

Arbetstagare som berörs av konflikten
De arbetstagare som berörs är medlemmarna i Transport som arbetar på avtalsområdet säkerhetsföretag. Arbetstagare som är oorganiserade eller som tillhör en kollektivavtalsbunden konkurrentorganisation som inte berörs av konflikten har ingen rätt eller skyldighet att avstå från arbete.

Arbetsgivaren ska givetvis vidta de åtgärder man kan för att mildra effekterna av konflikten, exempelvis genom att erbjuda oorganiserade att arbeta.

Anställda som inte berörs av konflikten bör snabbt få information om möjligheterna att fortsätta driften. Tjänstemännen berörs inte direkt av konflikten och  är skyldiga att utföra sitt arbete som vanligt.

Övriga lagar och regler
De arbetsrättsliga lagarna ska tillämpas som vanligt även under konflikten. Undantag från detta är att Transport inte har rätt till insyn i sådana förhållanden hos arbetsgivaren som har betydelse för arbetskonflikten eller rätt till inflytande över arbetsgivarens beslut rörande konflikten.

Observera att det är först den 24 april som konflikten kan bryta ut. Vår målsättning är givetvis att hitta en acceptabel lösning på problemen innan dess så att ett avtal finns på plats.

Mer information följer senare.

Varsel Svenska Transportarbetareförbundet