Konflikthot avvärjt för telekombranschen

IT&Telekomföretagen och SEKO accepterade ikväll medlarnas förslag på nytt avtal för telekombranschen. Därmed har SEKO återtagit samtliga stridsåtgärder som skulle ha brutit ut natten mot onsdag.

Avtalet är ettårigt och gäller från första april 2012 till 31 mars 2013. Avtalet innebär en höjning med 2,6 procent från och med 1 april 2012. Avtalet innehåller ingen så kallad individgaranti. Däremot innefattar avtalet ett åtagande att ta fram en åtgärdsplan för medarbetare som får lägre löneökning än 250 kr. Avtalet innefattar också en speciell reglering av minimilöner för vissa kategorier av fälttekniker.