Konflikten inom handeln från 13 april

Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt på vissa lager och butiker runtom i landet från och med fredagen den 13 april klockan 00.00.

Företag som har en befintlig uthyrning till företag som omfattas av varslet inom handeln bör ta kontakt med sin kund. Vilka företag som omfattas framgår av varslet. Varslet hittar du här .

Av Handelsanställdas förbunds varsel framgår att ”arbete som normalt utförs av Handelsanställdas förbunds medlemmar inte får utföras av tjänstemän, oorganiserade eller inhyrd arbetskraft”.

Enligt neutralitetsregeln i bemanningsavtalet och enligt Bemanningsföretagens etiska regler förhåller sig bemanningsföretag neutrala vid arbetsmarknadskonflikter. Neutralitet innebär att befintliga uppdrag får fortsätta under konflikten men inte utökas eller på annat sätt störa en lovlig konfliktåtgärd hos ett kundföretag.

Inget konfliktvarsel har riktats till Bemanningsföretagen. Detta innebär att våra medlemsföretag inte kan få ersättning från Svenskt Näringslivs konfliktfond.

Bemanningsföretag som inte genomför ingånget avtal med kund kan bli skadeståndsskyldigt. Om bemanningsföretaget inte hyr ut personal uppkommer ingen intäkt, men löner ska ändå betalas.

Den svenska modellen innebär att branscher/företag som inte har varslats inte ingår i en pågående arbetsmarknadskonflikt.