Komplettering till tidigare Arbetsgivarnytt avseende Travskolorna

I det tryckta avtal som skickats ut efter årets avtalsuppgörelse behöver kompletteras med nedan information vad avser löner mm för Travskolorna

Allmänna anställningsvillkor
För anställda vid travskoleverksamheten gäller allmänna anställningsvillkor i enlighet med avtalet för banarbetare vid travbanor med följande ändringar:

- Med normalarbetstid avses 06.30 – 17.30.

- Ordinarie fridagar är: Nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, 1:a maj, pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen och nyårsafton.

Ersättning för beordrat arbete utfört på ovan uppräknade dagar ersätts med övertidsersättning enligt regel för sön- och helgdagar (100 %).

Löner
För anställda vid travskoleverksamheten skall vid varje tidpunkt löner och övriga ersättningar tillämpas som för hästskötare hos travtränare.

Instruktörstillägg per 60-minuters lektion utgår för anställda vid travskoleverksamheten i enlighet med avtalet för Ridhusverksamhet 

För anställd med lägre sysselsättningsgrad ska beloppet proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden.

Kompletterande lönebilaga finns att läsa här

För mer information kontakta
Tommy Karlsson
060 - 16 73 11