Kollektivavtal IT-Hantverkarna 2013-2016

Vi har tecknat avtal med Unionen avseende företagsavtalet IT-Hantverkarna. Du finner här en kort sammanställning av genomförda förändringar i avtalet.

Avtalet gäller under perioden 1 maj 2013 till och med 30 april 2016.

Sista året är uppsägningsbart. Uppsägning ska ske senast den 31 oktober 2014.

Hela avtalsvärdet är 6,8 % och har använts till lön.
 

LÖN

Lönerevision den 1 maj respektive år.

Utgående lön: Utrymme för individuella lönehöjningar om 2,0 / 2,3 / 2,5 %

2013 individgaranti om 190 kr

2014 individgaranti om 220 kr

2015 individgaranti om 250 kr

I avtalet finns en  lägsta lön oavsett ålder och de nya lönerna är 19 226kr / 19668kr / 20160kr (2,0 / 2,3 / 2,5 %).

I normalfallet har ingen anställd minimilön eftersom lönemodellen inom företagen innefattar i princip alltid en prestationslönemodell med relativt goda förtjänster för medarbetaren.


ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Föräldralönen är utökad till sex månader (60% av månadslön) i ett femte steg dvs erhålls efter 5 års anställningstid.
 

ÖVRIGT

  • Parterna följer utvecklingen i arbetsgruppers arbete mellan Almega och Unionen avseende ”Hur förena arbetsgivarens behov av effektiv generationsväxling kan kombineras med tjänstemännens önskemål om ett längre arbetsliv”. Därefter beakta resultatet och ta ställning detta under avtalsperioden.
  • Introduktionslön har införts i avtalet. Lokala parter kan enas om introduktionslön för ungdomar mellan 18 – 23 år med 75% av lägsta lön i avtalet.


BILAGOR