Kallelse till Utbildningsföretagens årsmöte

Kallelse till Almega Utbildningsföretagens årsmöte onsdagen den 22 maj

Dagordning


14.00 Årsmöte

 

  • Inledning
  • Val av mötesordförande och justerare
  • Presentation av valberedningen föreslagna styrelseledamöter och ordförande samt förslag till valberedning
  • Val av styrelse och ordförande
  • Val av valberedning
  • Övriga ärenden hänskjutna till årsmötet

 

Lokal

Årsmötet äger rum i Almegas lokaler på Sturegatan 11 i Stockholm.

 

Anmälan

Anmälan sker senast den 8 maj via e-post till maria.eriksson@almega.se.

Anmälan är bindande men kan givetvis överlåtas på annan inom företaget.

Mötet avslutas med mingel och en liten buffé.