Etermedieavtalet - Förhandlingarna klara

Nytt avtal med Journalistförbundet från och med den 1 april 2012

 Medieföretagen och Journalistförbundet har tecknat nya kollektivavtal med Journalistförbundet. Avtalen gäller från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013 och ger en sammanlagd löneökning om 2,6 procent.

Dessa överenskommelser ansluter därmed och ligger på den nivå som tidigare träffade avtal inom industrins område. 

Löneavtalet

Lönehöjningen sker den 1 april 2012 då en lokal pott bildas om 2,6 procent av lönesumman. Potten ska fördelas individuellt. Vid denna fördelning är varje medarbetare garanterad en löneökning om 300 kronor.

Allmänna anställningsvillkor

Ett omfattande partsgemensamt arbete har genomförts sedan 2010 i avsikt att få till stånd en harmonisering mellan Medieföretagens olika avtal med Journalistförbundet. Ett led i detta arbete har inneburit en omfattande redigering av de befintliga avtalen. Paragrafindelningen har därför blivit förändrad för att ge en annan systematik i avtalen.

Läs avtalet (pdf)