Unionen säger nej till bud för avtal IT-företag

Unionen har tackat nej till vårt bud omfattande löneökningar på 2,6% from 1 april 2012 till 31 mars 2013, samt ett par villkorsändringar som bland annat ger rätt till mer övertid samt en omfördelning av höjningen av lägstlöner.

Stötestenen är en skrivning om att avsätta 0,2% av lönen för individuell kompetensutveckling i det fall det inrättades system för detta. I industrins avtal löstes denna skrivning av genom att man helt enkelt betalade ut ytterligare 0,2% som lön.   I vårt fall vill Unionen ha detta utbetalt som pension, vilket innebär att företag måste betala mer i pension än vad ITP föreskriver till alla Unionen-medlemmar. Vi anser att ett sådant system ökar den administrativa bördan för företagen och att vi i centrala avtal inte bör detaljreglera hur dessa pengar skall betalas ut. Det bör med andra ord finnas möjlighet för företagen att välja om man föredrar att inrätta ett pensionssystem eller betala ut samma värde som lön till den anställde.

Vi anser att vårt bud var balanserat och beklagar att inte Unionen kunde acceptera detta.