Nytt kollektivavtal för inläsare av talböcker

Medieföretagen och Teaterförbundet har träffat ett nytt kollektivavtal för inläsare av talböcker för perioden 2013-05-01--2016-04-30

Överenskommelsen med bilaga återfinns här.

Avtalet innebär i korthet följande:

  • Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde på 6,38 % med hänsyn till avräkning för avtalspension, se nedan.
  • Nya arvoden från den 1 maj 2013. De nya arvodena gäller retroaktivt från den 1 maj 2013.

Klass

2013-05-01

2014-05-01

2015-05-01

1

243

248

254

2

260

266

272

3

279

286

293

4

310

317

325

5

338

345

354

6

364

372

381

7

210

215

220

8

158

162

166

9

119

122

125

  • Den ökade kostnaden för avtalspension SAF-LO är nu slutligt avräknad.
  • Inga ändringar har gjorts i avtalets allmänna anställningsvillkor.