Ingen överenskommelse med Handels

Almega och Handelsanställdas förbund har genomfört förhandlingar både den 3 och 9 maj avseende Lagerpersonal och chaufförer utan att enighet har kunna nås.

Handels krav på löneökningar och förslag till avtal avseende anlitande av bemanningsföretag är svåra knäckfrågor.

Almegas ambition i förhandlingarna är att kostnadsutvecklingen stannar vid det sk. märket på 2,6% samt att företagen skall kunna även i framtiden anlita bemanningsföretag efter genomförda MBL-förhandlingar.

Nästa förhandlingstillfälle blir onsdagen den 16 maj.