Handelsanställdas förbund har varslat om strejk!

Konflikten handlar om att Handels i vårt kollektivavtal vill införa ett antal begränsningar av möjligheten att anlita personal via bemanningsföretag.

Det är framförallt två olika skrivningar som Handels vill föra in i kollektivavtalet.

Den första innebär att bara personal som är anställda på företag med kollektivavtal med LO ska kunna komma fråga för inhyrning.

Det andra kravet innebär att varje gång som företaget anlitar bemanningsföretag så ska förhandlingar hållas om nio olika punkter. Då ska man dessutom komma ihåg att det i MBL, medbestämmandelagen, redan finns reglerat vad som ska förhandlas innan företaget anlitar bemanningsföretag.

Nästa steg i arbetet blir att medlarna, tillsammans med Almega och Handels, kommer att försöka hitta en lösning i tvisten. Vår förhoppning är att vi ska kunna enas med Handels innan konflikten bryter ut.