Göta kanal Företagsavtal

Den 11 juni träffades nytt Företagsavtal med SEKO om löner och allmänna villkor för de arbetare som är anställda vid kanalbolaget . Avtalet med SEKO ligger på samma nivå som övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett ettårigt avtal, från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013.