Förtydligande gällande lönerevisionstidpunkt enligt de nya avtalen med Unionen och Akademikerförbunden.

Löneavtalen gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen och/eller Akademikerförbunden. Vår rekommendation är dock att avtalen bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

Detta innebär att:

För företag som enbart är inkopplade på kollektivavtal för tjänstemän (Unionen) ska lönerevisionsdatum för samtliga anställda på företaget ske per den 10 juni 2012.

För företag som är inkopplade på kollektivavtal med såväl Unionen som Akademikerförbunden ska lönerevisionstillfället för medlemmar i Akademikerförbunden, vilka har en akademisk befattning, ske per den 1 maj 2012 och för övriga tjänstemän den 10 juni 2012.

För företag som enbart är inkopplade på kollektivavtal med Akademikerförbunden ska lönerevision för samtliga anställda ske per den 1 maj 2012.