Tekniska problem hos Fora

Vi har tidigare informerat om en sänkning med 0,75 procentenheter av premien till Avtalspension SAF-LO under 2013. Fora har nu låtit meddela att denna sänkning inte kan genomföras redan vid den ordinarie premiefaktureringen för februari månad utan först vid faktureringen under april månad.

Vidare meddelar Fora att premien för AGB-försäkringen, på grund av tekniska problem, inte kan faktureras under februari månad utan, i bästa fall, till april månad, men förmodligen inte förrän till juni månads ordinarie fakturering. Fora beklagar detta.