Yrkesintroduktionsavtal

Almega Fastighetsarbetsgivarna har tecknat ett yrkesintroduktionsavtal med Fastighetsanställdas Förbund.

Avtalet, som förutsätter ett lokalt godkännande, riktar sig till ungdomar upp till 24 år som slutfört gymnasieskolan och saknar relevant yrkeserfarenhet. Yrkesintroduktionsanställningen är en provanställning på 6-12 månader. Minst 25% av arbetstiden ska vara utbildning (lärande i arbete) och lönen uppgår till 75% av den nyanställningslön som tillämpas på företaget. Arbetsgivaren ska tillhandahålla en handledare som lotsar den anställde in i jobbet och fungerar som den anställdes stöd i det dagliga arbetet.

Företag som anställer en yrkesintroduktionsanställd får dels ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen, dels ersättning för arbetsgivaravgiften.

Branschen har erhållit 1 000 000 kr från regeringskansliet för att öka kunskapen om och främja användningen av yrkesintroduktionsavtalet.