Fakturering av premie för AGB-försäkringen

Som vi meddelade i början av året har, pga. tekniska problem hos Fora, premien för AGB-försäkringen (Avtalsgruppsjukförsäkringen) inte kunnat faktureras. Nu är dock de tekniska problemen lösta och fakturering kommer att ske till augusti månad. Fakturan i augusti kommer att uppta retroaktiv premie fr.o.m. januari månad.