Bevakningsindex

Eftersom Almega Tjänsteförbunden och Svenska Transportarbetareförbundet inte slöt ett nytt avtal för bransch Säkerhetsföretag förrän den 8 maj, har de nya lönerna ännu inte inrapporterats och bevakningsindex inte kunnat sammanställas. Så fort bevakningsindex är klart med de nya lönerna inräknade så lägger vi upp indexet på hemsidan.