Bättre löneprocesser Medieföretagen - SJF

Välkommen till Medieföretagens och Journalistförbundets gemensamma lönekonferenser

En bra löneprocess lyfter både företaget och medarbetaren

Vi bjuder in företag och klubbar till gemensamma konferenser där vi diskuterar hur löneavtalet är rekommenderat att tillämpas och vad som kännetecknar en bra löneprocess.

Löneavtal med en utvecklad löneprocess, särskilt utan siffersatt individgaranti, kräver en process i flera steg där chefer, medarbetare, företaget och klubben har viktiga roller. Det är därför viktigt att löneprocessen utvecklas gemensamt av de lokala parterna på företaget. Våra lönekonferenser hjälper er i detta arbete.

Vi går bland annat igenom och diskuterar:
- viktiga förberedelser såsom lönestruktur och kommunikation
- mål och lönesamtal
- vad dialogen mellan chef och medarbetare bör innehålla
- klubbens nya roll i processen och rollen i förhandlingsskedet
- hur löneprocessen kan utvärderas
- hur samverkan kan ske och vilket stöd de centrala parterna ger

Det är en stor fördel om både representanter från företaget och jounalistklubben tillsammans deltar i konferensen. Men även de på företag utan klubb är självklart välkomna. Du som deltar kommer att få inspiration och konkreta tips om hur ditt företags löneprocess kan utvecklas.

SEMINARIER
28 januari, Umeå

5 februari, Örebro

12 februari, Stockholm

17 februari, Göteborg

26 februari, Malmö

Konferenserna är avgiftsfria och pågår mellan kl 12.00-15.30. Vi inleder med och bjuder på enklare lunch.

Journlistförbundet kommer att kalla och samla sina klubbföreträdare inför varje enskilt seminarium mellan kl 10.00 och 12.00.

Ni har också möjlighet att på företags- eller företagsgruppsnivå anlita oss för motsvarande seminarier.
Följande tillfällen är hittills inbokade: 16 januari (Göteporgsposten, GP), 22 januari (Mittmedia, koncern) och 25 februari (NTM, koncern). Om ni föredrar detta var vänlig ta en direkt kontakt med Hans O Andersson, hans.andersson@almega.se, 08-762 70 36.

VÄLKOMMEN!  

Anmälan sker till Therése Avoltén senast 21 januari