Avtalsuppgörelse med Sjöbefälsföreningen

Under onsdagen den 27 mars 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen, efter medling, nya avtal med Sjöbefälsföreningen för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013.
Uppgörelsen innebär att Sjöbefälsföreningens och Almega Tjänsteföretagens samtliga stridsåtgärder är återkallade.

  • Avtalsperiod 12 månader
  • En uppräkning av tariffer med procenttalet som kommer att gälla för första avtalsåret i ”Industriavtalet” reducerat med 0.2 procent.
  • Inga allmänna villkorsförändringar.
  • Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att skapa förutsättningar för en införandet av ett s.k. individuallönesystem på avtalsområdet.